Jak je to tedy s topnou sezónou a 13 °C ?

Venkovní teploty sice ještě zpravidla neklesají pod denní průměr 13 °C, ale jak ukazuje aktuální předpověď na následující víkend a začátek příštího týdne, na západě a jihu Čech, na severu Moravy a ve výše položených oblastech by se mohlo začít minimálně temperovat. Tedy přitápět ráno a večer, kdy teploty mohou klesnout pod 10 °C.

Více než polovina domácností v domech s moderními domovními předávacími stanicemi přímo napojenými na soustavy zásobování teplem může začít s přitápěním podle vlastního uvážení kdykoliv a nemusí čekat na splnění uvedené podmínky, kterou je pokles průměrné denní teploty pod 13 °C. Ostatní zákazníci mohou požádat teplárny o dodávku tepla pro vytápění svých objektů ještě před splněním vyhláškou dané průměrné denní teploty, pokud je to v teplem zásobované lokalitě technicky možné.

Pokud nyní nastanou podmínky pro zahájení vytápění, bude to pravděpodobně na západě Čech. Největší západočeští dodavatelé tepla, teplárna v Karlových Varech, která teplem zásobuje v krajském městě přes 13 tisíc domácností a řadu lázeňských domů, i Sokolovská bytová, která zajišťuje tepelnou pohodu pro více, než 9 tisíc domácností, jsou na pokles teplot připravené. Stejně tak Františkolázeňská výtopna, která vedle 1000 domácností dodává teplo i do lázeňských objektů a areálu Římských lázní, i tepelné hospodářství Správy majetku a údržby v Tachově, které vyrábí teplo pro 2800 domácností v blokových plynových kotelnách. Dá se očekávat i ranní a večerní přitápění v místech, kde budou teploty klesat podle předpovědi i pod 10 °C. „Potřeba tepla na vytápění v letošním roce zatím odpovídá průměru posledního desetiletí,“ zhodnotil dosavadní klimatický průběh prvního pololetí ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek. Vloni průměrná denní teplota v ČR klesla pod 13 °C až 24. září. Letos už toto úterý klesla na 13,8 °C a po krátkém oteplení by se o víkendu a zejména na začátku příštího týdne mohla opět přiblížit a někde i klesnout pod 13 °C. Zda se však skutečně začne topit rozhodnou až klimatické podmínky v jednotlivých městech. Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období (začíná 1. září), až když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v lokalitě poklesne pod 13 °C ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí teploty nebudou dále stoupat opět nad 13 °C. A pokud se někde začne topit, ještě to neznamená, že to bude napořád. Vytápění bytů a nebytových prostor se totiž zase omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě vystoupí opět nad 13 °C ve dvou po sobě následujících dnech a nebude se dále ochlazovat. V září obvykle dochází k přerušení vytápění i několikrát, než dojde k nepřetržité dodávce tepla pro vytápění domácností i nebytových objektů.

VÝPOČET PRŮMĚRNÉ DENNÍ TEPLOTY
Průměrná denní teplota venkovního vzduchu se vypočítá jako čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch. Měření se provádí v 7, ve 14 a ve 21 hodin, přičemž teplota naměřená ve 21 hodin se započítá dvakrát.

Zdroj: Teplárenské sdružení ČR, 19. 9. 2019

kontakt sdílet

další aktuality

sledujte nás na Facebooku.