Pronájem nemovitých věcí od roku 2021

Zákonem č. 80/2019 Sb. se mění s účinností od 1. 1. 2021 pravidla pro volbu zdanění při pronájmu nemovitých věcí.Pronájem nemovité věci je podle současného znění § 56a ZDPH plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet. Pronajímatel si však může zvolit zdanění, pokud je nájemcem plátce DPH a používá najatou nemovitou věc pro účely uskutečňování své ekonomické činnosti.

S účinností od 1. 1. 2021 není možné volit zdanění pro nájem:

stavby rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, obytného prostoru, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, stavby, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy této stavby tvořeno obytným prostorem (nebo části stavby, je-li pronajímaná tato část), pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, obytný prostor nebo stavba uvedená v písmeni d), s níž je pozemek pronajímán, právo stavby, jehož součástí je stavba rodinného domu, obytný prostor nebo stavba uvedená v písmeni d), s níž je právo stavby pronajímáno.

Od 1. 1. 2021 má pronajímatel výše definované nemovité věci pronajímat jako osvobozená plnění bez ohledu na účel použití nájemcem. Dopady přesunu pronájmů ze zdanitelných do osvobozených plnění budou na pronajímatele doléhat postupně:

Pokud bude mít pronajímatel nově pouze osvobozená plnění, nemá u přijatých plnění nárok na odpočet. Zůstane-li pronajímateli kombinace zdanitelných a osvobozených pronájmů, přijatá zdanitelná plnění by měla začít být rozdělována na ta, která přímo souvisí s osvobozeným pronájmem (bez nároku na odpočet), se zdanitelným pronájmem (nárok na odpočet) a na nepřiřaditelná žádné z těchto skupin. Poslední jmenovaná jsou určena ke krácení krátícím koeficientem. Přechod ze zdanitelného na osvobozený pronájem vyvolá povinnost úpravy dříve uplatněného nároku na odpočet u nemovité věci a jejího technického zhodnocení až v přiznání za poslední období roku 2021.

Zdroj: Verlag Dashöfer, foto: www.ivansvatos.com, design: Interiéry Kvartýr, 1. 1. 2021

kontakt sdílet

další aktuality

sledujte nás na Facebooku.