Technická inspekce nemovitosti

GROO reality > Služby > Technická inspekce

Technická inspekce

Pro váš starší dům, byt i novostavbu zajistíme technickou inspekci prostřednictvím zkušeného stavebního inspektora, který posuzuje stav nemovitosti z technického a stavebního hlediska. Identifikuje případné vady , doporučí opravy či adaptaci vaší nemovitosti.

Technická zpráva

Výsledkem je technická zpráva. Sděluje aktuální stav bez vad i s vadami. Technická zpráva může prodávajícího významně chránit při prodeji nemovitosti po dobu následujících 5 let, kdy má nový vlastník právo vznést reklamaci a požadovat slevu na zaplacené ceně, pokud prokáže, že se projevily zamlčené nebo závady nesdělené při prodeji. Technická zpráva může zatraktivnit prodávajícímu nemovitost a dát jistotu kupujícímu. Slouží taktéž jako nástroj k úpravě tržní ceny nemovitosti.

Nejčastěji zkoumané oblasti a rizika
 • statika
 • rozvody tepla
 • hydro-izolace
 • tlak vody
 • vlhkost konstrukcí
 • elektroinstalace
 • zvuk a hluk
 • technická zařízení nemovitosti
 • podlahy
 • stěny
 • okna
 • střechy
 • omítky
 • škodlivé látky
 • přítomnosti alergenů
 • pozemky
 • bezpečnost při užívání
 • požární bezpečnost a jiné
Vaše jméno
Váš e-mail
Váš telefon
Vaše zpráva