Znalecké posudky pro kupující i pro soudní řížení

GROO reality > Služby > Znalecké posudky

Určení tržní ceny nemovitosti pro prodávající

Bezplatně vám určíme prodejní cenu nemovitosti, kterou chystáte na prodej. Reálně určená tržní cena a poprvé zveřejněná cena je zásadní pro efektivní a rychlý prodej nemovitosti. Příliš nízká cena sice zajistí rychlý prodej, ale později byste tohoto kroku litovali. Příliš vysoká cena naopak drží nemovitost nestandardně dlouho v nabídce, tím přestane být atraktivní a vzbudí v potenciálních kupujících otázky a nezájem.

Jak stanovujeme tržní cenu

Sledujeme trend v dané lokalitě. Kombinujeme naše znalosti momentální situace na trhu s aktuálními nabídkami na realitním trhu, cenovými mapami, s daty z katastru nemovitostí a porovnáváme ceny skutečně realizované při prodeji podobných nemovitostí ve stejné lokalitě. V potaz bereme aktuální poptávku, ale i nabídku v dané lokalitě, dispozice nemovitosti a mnoho dalších aspektů.

Znalecké posudky

Ve spolupráci se soudními znalci a odhadci vám zajistíme zhotovení posudků pro soudní řízení či daň dědickou nebo darovací.

Zajistíme stanovení ceny obvyklé, tedy takové, za kterou by se oceňovaná nemovitost dala na trhu prodat za obvyklých podmínek, v konkrétním čase a na konkrétním místě. Takový odhad mohou vyžadovat bankovní domy, dražebníci, advokáti, správci konkurzních podstat, apod. Zastoupíme vás při prohlídce nemovitosti znalcem.

Pomůžeme vám shromáždit nejčastěji vyžadované dokumenty
 • fotografie
 • výpis z katastru nemovitostí
 • snímek katastrální mapy
 • geometrický plán
 • nabývací tituly
 • doklady omezující vlastnická práva
 • prohlášení vlastníka
 • výpis z živnostenského a obchodního rejstříku
 • projektová dokumentace (půdorysy, řezy)
 • údaj o stáří nemovitosti
 • pořizovací hodnota nemovitosti
 • starší znalecké posudky
 • odpisy
 • název pojišťovny a výše ročního pojistného
 • výše ročního nájemného
 • velikost pronajímané plochy
 • seznam změn a stavebních úprav na nemovitosti
 • informace o skutečném účelu užití
 • náklady na správu podle účetní evidence a jiné
Vaše jméno
Váš e-mail
Váš telefon
Vaše zpráva